Ειδήσεις:
          ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024           .          

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Ποδόσφαιρο Ανδρών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΤΡΩΝ 2023-2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΤΡΩΝ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΑΣΙΑΣ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού ΚΟΠΑ προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 το Παγκύπριο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ανδρών που αρχίζει στις 25 Οκτωβρίου 2023.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Όπου οι πρόνοιες της παρούσας προκήρυξης συγκρούονται με πρόνοιες του Καταστατικού της ΚΟΠΑ, οι πρόνοιες του Καταστατικού είναι επικρατέστερες και έχουν εφαρμογή.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Πανεπιστήμια μέλη της ΚΟΠΑ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
FREDERICK UNIVERSITY

4. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Οι ταυτότητες θα εκδίδονται από την ΚΟΠΑ σύμφωνα τους κανονισμούς Εγγραφών/Μεταγραφών Αθλητών-Αθλητριών, 2 και 3.
Το Δικαίωμα έκδοσης ταυτοτήτων θα ανέρχεται στα 7 ευρώ για την κάθε ταυτότητα και καταβάλλετε πριν από την έκδοση των ταυτοτήτων.

5. ΓΗΠΕΔΑ

΄Ολοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στα γήπεδα που θα δηλώσουν οι ομάδες.

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ομοσπονδίας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιτρέψει τη χρήση και άλλων γηπέδων που θα εγκρίνει κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος.

6. ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ

Όλες οι ομάδες οφείλουν να ανακοινώσουν στην Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΚΟΠΑ τα δύο χρώματα της Ομάδας τους πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
Οι στολές πρέπει να είναι ομοιόμορφες και με αριθμούς. Παίχτης η ομάδα που δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό αυτό δεν θα αγωνίζεται.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

7.α. ΑΓΩΝΕΣ

Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε πρωτάθλημα δύο γύρων. Κάθε ομάδα θα δώσει δύο αγώνες ένα στην έδρα της και τον άλλο στην έδρα της αντίπαλης ομάδας.

Πρωταθλήτρια θα αναδειχτεί η ομάδα που θα έχει συνολικά τους περισσότερους βαθμούς.

7.β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η νικήτρια ομάδα σε κάθε αγώνα παίρνει τρεις (3) βαθμούς, η ηττημένη μηδέν (0) και ισοπαλία ένα (1).

7.γ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Πρωταθλήτρια θα αναδειχθεί η ομάδα που θα έχει συνολικά τους περισσότερους βαθμούς στο τέλος του Πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων σε οποιαδήποτε θέση, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά κατάταξης, λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα στους μεταξύ τους αγώνες.

Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας για την κατάταξη τους θα χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα κατά αυστηρή σειρά κριτήρια,

• Οι βαθμοί που έχουν κερδηθεί στα παιγνίδια μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν, σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος.
• Η διαφορά τερμάτων υπέρ και κατά στα παιγνίδια μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν, σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος.
• Τα περισσότερα τέρματα υπέρ στα εκτός έδρας παιγνίδια μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν, σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος.
• Η συνολική διαφορά τερμάτων, σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος.
• Τα περισσότερα τέρματα υπέρ, σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος.

7.δ. ΑΛΛΑΓΕΣ

Στο πρωτάθλημα οι ομάδες δικαιούνται μέχρι 5 αλλαγές.

8. ΧΡΟΝΟΣ / ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Αγωνιστική μέρα ορίζεται η Τετάρτη κάθε βδομάδας. Ώρα έναρξης των αγώνων θα καθορίζεται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ομοσπονδίας δύναται να τροποποιεί την αγωνιστική μέρα κατά την κρίση της, οφείλει όμως να ειδοποιεί κατάλληλα και έγκαιρα όλους τους ενδιαφερομένους.

9. ΕΠΑΘΛΑ

Το Πρωτάθλημα αθλοθετείται με κύπελλο για την πρωταθλήτρια ομάδα και μετάλλια για τους παίκτες των τριών πρώτων ομάδων.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Το Δικαίωμα Συμμετοχής καθορίζεται στο ποσό των 595 (πεντακόσια ενενήντα πέντε ευρώ).

Το πιο πάνω ποσό συμπεριλαμβάνει και τα έξοδα του πρωταθλήματος.

11. ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ

Απαγορεύεται η αναβολή αγώνα που έχει οριστεί έστω κι αν οι ενδιαφερόμενες ομάδες συμφωνούν για την αναβολή.

Αναβολή αγώνα εντούτοις είναι δυνατό να επιτραπεί σύμφωνα με το άρθρο «15 Αναβολή Αγώνος» του «Περί Πρωταθλημάτων Γενικοί Κανονισμοί» της ΚΟΠΑ.

12. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
12.α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Οι διαιτητές και κριτές των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζονται από την οικεία Επιτροπή Διαιτησίας και/ή αρμόδια Επιτροπή κάθε αθλήματος και/ή υπεύθυνης για το κάθε άθλημα αθλητικής Ομοσπονδίας.

12.β. ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ

Οι παρατηρήσεις των διαιτητών στα φύλλα αγώνων πρέπει να είναι σαφείς και ευανάγνωστες.

Οι διαιτητές οφείλουν να αποστέλλουν το φύλλο αγώνα μετά το τέλος τους παιγνιδιού με viber στο τηλέφωνο 99599376 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cusf@cytanet.com.cy και να παραδίδουν το φύλλο αγώνα στα γραφεία της ΚΟΠΑ μέσα στην επόμενη μέρα του αγώνα.

12.γ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η υποβολή ενστάσεως διέπεται από το άρθρο «20 Ενστάσεις» του «Περί Πρωταθλημάτων Γενικοί Κανονισμοί».

13. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΚΟΠΑ (και εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες) έχουν το δικαίωμα για συλλογή και χρησιμοποίηση φωτογραφικού και βιντεογραφικού υλικού από τις εκδηλώσεις και αγώνες της και όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτούς ρητώς συγκατατίθενται και/ή οφείλουν να συγκατατίθενται προς τον σκοπό αυτό.

Νοείται ότι τόσο η Ομοσπονδία όσο και οι συνεργάτες λαμβάνουν όλα τα μέτρα για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Προστασίας.

14. ΔΙΑΦΟΡΑ

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος αναμένει από όλους τους παίκτες, προπονητές, διαιτητές και λοιπούς υπευθύνους των ομάδων εργαστούν και να διαγωνιστούν φιλότιμα, μέσα σε αθλητικά πλαίσια και με την επίδειξη ανώτερου φίλαθλου πνεύματος να συντελέσουν στη εξύψωση του αθλήματος της Ποδοσφαίρου μεταξύ των φοιτητών του τόπου μας.

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή όλων των προνοιών του Καταστατικού της ΚΟΠΑ και των Εσωτερικών Κανονισμών που σχετίζονται με την ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος.

Η ΚΟΠΑ εύχεται τέλος σε όλους “ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ”
 

πίσω
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ © 2011