Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου, 2018


Ειδήσεις:
          ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018                    

ΜΕΛΗ ΚΟΠΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΚΟΠΑ - 2009 

ΜΕΛΗ ΚΟΠΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Frederick University

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΟΠΑ
Americanos College

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΚΟΠΑ – 2011 

ΜΕΛΗ ΚΟΠΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Frederick University

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ © 2011