Ειδήσεις:
          ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024           .          

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024

Παγκύπρια Πανεπιστημιακά Πρωταθλήματα ΚΟΠΑ για την Αγωνιστική Περίοδο 2023-
2024.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού θα διοργανώσει για την αγωνιστική
περίοδο 2023-2024 τα πιο κάτω πρωταθλήματα:

1 η αγωνιστική περίοδος, Οκτώβριος 2023.

 Πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης Αντρών, αγωνιστική ημέρα θα είναι η Δευτέρα
 Πρωτάθλημα Futsal Γυναικών, αγωνιστική ημέρα θα είναι η Δευτέρα
 Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρα Ανδρών, αγωνιστική ημέρα θα είναι η Τρίτη
 Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Αντρών, αγωνιστική ημέρα θα είναι η Τετάρτη
 Πρωτάθλημα Πετόσφαιρα Γυναικών, αγωνιστική ημέρα θα είναι η Πέμπτη
 Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Αντρών και Γυναικών, αγωνιστική ημέρα θα είναι η Πέμπτη.
 Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου Ανδρών και Γυναικών, (Νοέμβριος 2023)
 Πρωτάθλημα Σάμπο Αντρών και Γυναικών, (Νοέμβριος 2023)
 Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης Αντρών, αγωνιστικές ημέρες θα είναι η Τρίτη και Παρασκευή.

(Νοέμβριος)

2 η αγωνιστική περίοδος, Φεβρουάριος 2024
 Πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης Γυναικών, αγωνιστική ημέρα θα είναι η Δευτέρα
 Πρωτάθλημα Πετόσφαιρα Ανδρών, αγωνιστική ημέρα θα είναι η Τρίτη
 Πρωτάθλημα Futsal Αντρών, αγωνιστική ημέρα θα είναι η Τετάρτη
 Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρα Γυναικών, αγωνιστική ημέρα θα είναι η Πέμπτη
 Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών, (Μάρτιο ή Απρίλιο 2024)
 Πρωτάθλημα Αντιπτέρισης Ανδρών και Γυναικών, (Μάρτιο ή Απρίλιο 2024)
 Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης Γυναικών, αγωνιστικές ημέρες θα είναι η Τρίτη και Παρασκευή.

(Μάρτιος)

 Πρωτάθλημα Τζούντο Ανδρών και Γυναικών, (Μάρτιο ή Απρίλιο 2024)
 Ατομικό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ανδρών και Γυναικών, (Μάρτιο 2024).
 Beach Volleyball Αντρών και Γυναικών, (Μάρτιο ή Απρίλιο 2024)
 Πρωτάθλημα 3Χ3 Καλαθοσφαίρισης, Αντρών και Γυναικών (Απρίλιο 2024)
 Πρωτάθλημα Κολύμβησης Ανδρών και Γυναικών, (Μάρτιο ή Απρίλιο 2024)
 Πρωτάθλημα Καράτε Αντρών και Γυναικών, (Μάρτιο ή Απρίλιο 2024)

Η ΚΟΠΑ επιφυλάσσει το δικαίωμα μη τέλεσης ή προσθήκης ορισμένων πρωταθλημάτων,
καθώς και παράταση της προθεσμίας λήξης οποιουδήποτε Πρωταθλήματος, εφόσον
συντρέχουν σοβαροί λόγοι γι΄αυτό.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής των διαφόρων Πρωταθλημάτων περιλαμβάνονται,
στις εκάστοτε Ειδικές Προκηρύξεις που θα εκδίδονται πριν από κάθε Πρωτάθλημα.


ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ © 2011