Ειδήσεις:
          ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024           .          

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Χάντμπολ Ανδρών

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΤΡΩΝ 2023-2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού ΚΟΠΑ προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 το Παγκύπριο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης Ανδρών που αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου 2024.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

`Oπου οι πρόνοιες της παρούσας προκήρυξης συγκρούονται με πρόνοιες του Καταστατικού της ΚΟΠΑ, οι πρόνοιες του Καταστατικού είναι επικρατέστερες και έχουν εφαρμογή.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Πανεπιστήμια μέλη της ΚΟΠΑ,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
FREDERICK UNIVERSITY

4. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Οι ταυτότητες θα εκδίδονται από την ΚΟΠΑ σύμφωνα τους κανονισμούς Εγγραφών/Μεταγραφών Αθλητών-Αθλητριών, 2 και 3.
Το Δικαίωμα έκδοσης ταυτοτήτων θα ανέρχεται στα 7 ευρώ για την κάθε ταυτότητα και καταβάλλετε πριν από την έκδοση των ταυτοτήτων.

5. ΓΗΠΕΔΑ

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στα γήπεδα που θα δηλώσουν οι ομάδες.

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ομοσπονδίας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιτρέψει τη χρήση και άλλων γηπέδων που θα εγκρίνει κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος.

6. ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ

Όλες οι ομάδες οφείλουν να ανακοινώσουν στην Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΚΟΠΑ τα δύο χρώματα της Ομάδας τους.
Οι στολές πρέπει να είναι ομοιόμορφες και με αριθμούς. Παίχτης η ομάδα που δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό αυτό δεν θα αγωνίζεται.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
7.α. ΑΓΩΝΕΣ

Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε πρωτάθλημα 2 γύρων και πρωταθλήτρια ομάδα θα αναδειχθεί η ομάδα που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς σε όλους τους αγώνες.

7.β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η νικήτρια ομάδα κάθε αγώνα παίρνει δύο (2) βαθμούς και η ηττημένη μηδέν (0). Σε περίπτωση ισοπαλίας κάθε ομάδα παίρνει από ένα (1) βαθμό.

7.γ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Η κατάταξη των ομάδων του ομίλου γίνεται με βάση τη βαθμολογία όπως αναφέρεται πιο πάνω στο άρθρο 7.β.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων σε οποιαδήποτε θέση, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά κατάταξης, λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα στους μεταξύ τους αγώνες.

Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής διαφοράς τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες. Αν και πάλι η διαφορά είναι ίδια τότε την πιο ψηλή θέση παίρνει η ομάδα που σημείωσε τα περισσότερα τέρματα στους μεταξύ τους αγώνες. Αν και πάλι η διαφορά είναι η ίδια την πιο ψηλή θέση παίρνει ομάδα που δέχθηκε τα λιγότερα τέρματα στους μεταξύ τους αγώνες.

Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής διαφοράς τερμάτων σε όλους τους αγώνες. Αν και πάλι η διαφορά είναι ίδια τότε την πιο ψηλή θέση παίρνει η ομάδα που σημείωσε τα περισσότερα τέρματα σε όλους τους αγώνες, . Αν και πάλι η διαφορά είναι η ίδια την πιο ψηλή θέση παίρνει ομάδα που δέχθηκε τα λιγότερα τέρματα σε όλους αγώνες. Αν και πάλι δεν λυθεί ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση.

7.δ. ΧΡΟΝΟΣ / ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Αγωνιστική μέρα ορίζεται η Δευτέρα κάθε βδομάδας. Ώρα έναρξης των αγώνων θα καθορίζεται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ομοσπονδίας, η οποία δύναται να τροποποιεί την αγωνιστική μέρα κατά την κρίση της, οφείλει όμως να ειδοποιεί κατάλληλα και έγκαιρα όλους τους ενδιαφερομένους.

7.ε. ΕΠΑΘΛΑ

Το Πρωτάθλημα αθλοθετείται με κύπελλο για την πρωταθλήτρια ομάδα και μετάλλια για τους παίκτες των τριών πρώτων ομάδων.

7. στ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Το Δικαίωμα Συμμετοχής καθορίζεται στο ποσό των €400 (τετρακόσια ευρώ).
Το πιο πάνω ποσό συμπεριλαμβάνει και τα έξοδα του πρωταθλήματος.

8. ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ

Απαγορεύεται η αναβολή αγώνα που έχει οριστεί έστω κι αν οι ενδιαφερόμενες ομάδες συμφωνούν για την αναβολή.

Αναβολή αγώνα εντούτοις είναι δυνατό να επιτραπεί σύμφωνα με το άρθρο «15 Αναβολή Αγώνος» του «Περί Πρωταθλημάτων Γενικοί Κανονισμοί» της ΚΟΠΑ.

9. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
9.α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Οι διαιτητές και κριτές των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζονται από την οικεία Επιτροπή Διαιτησίας και/ή αρμόδια Επιτροπή κάθε αθλήματος και/ή υπεύθυνης για το κάθε άθλημα αθλητικής Ομοσπονδίας.

9.β. ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ

Οι παρατηρήσεις των διαιτητών στα φύλλα αγώνων πρέπει να είναι σαφείς και ευανάγνωστες.

Οι διαιτητές οφείλουν να αποστέλλουν το φύλλο αγώνα μετά το τέλος τους παιγνιδιού με viber στο τηλέφωνο 99599376 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cusf@cytanet.com.cy παραδίδουν το φύλλο αγώνα στα γραφεία της ΚΟΠΑ μέσα στην επόμενη μέρα του αγώνα.

9.γ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η υποβολή ενστάσεως διέπεται από το άρθρο «20 Ενστάσεις» του «Περί Πρωταθλημάτων Γενικοί Κανονισμοί».

10.ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΚΟΠΑ (και εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες) έχουν το δικαίωμα για συλλογή και χρησιμοποίηση φωτογραφικού και βιντεογραφικού υλικού από τις εκδηλώσεις και αγώνες της και όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτούς ρητώς συγκατατίθενται και/ή οφείλουν να συγκατατίθενται προς τον σκοπό αυτό.

Νοείται ότι τόσο η Ομοσπονδία όσο και οι συνεργάτες λαμβάνουν όλα τα μέτρα για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Προστασίας.

12. ΔΙΑΦΟΡΑ

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος αναμένει από όλους παίκτες, προπονητές, διαιτητές και λοιπούς υπευθύνους των ομάδων να εργαστούν και να διαγωνιστούν φιλότιμα, μέσα σε αθλητικά πλαίσια και με την επίδειξη ανώτερου φίλαθλου πνεύματος να συντελέσουν στη εξύψωση του αθλήματος της Χειροσφαίρισης μεταξύ των φοιτητών του τόπου μας.

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή όλων των προνοιών του Καταστατικού της ΚΟΠΑ και των Εσωτερικών Κανονισμών που σχετίζονται με την ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος.

Η ΚΟΠΑ εύχεται τέλος σε όλους “ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ”

 

πίσω
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ © 2011