Ειδήσεις:
                             

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Sampo

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΑΜΠΟ ΑΝΤΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΣΑΜΠΟ ΑΝΤΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού ΚΟΠΑ προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 το Παγκύπριο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα ΣάμποΑντρών και Γυναικών που θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 11:00π.μ.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Όπου οι πρόνοιες της παρούσας προκήρυξης συγκρούονται με πρόνοιες του Καταστατικού της ΚΟΠΑ, οι πρόνοιες του Καταστατικού είναι επικρατέστερες και έχουν εφαρμογή.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Πανεπιστήμια μέλη της ΚΟΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
FREDERICKUNIVERSITY

4. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Οι ταυτότητες θα εκδίδονται από την ΚΟΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού.
Το Δικαίωμα έκδοσης ταυτοτήτων θα ανέρχεται στα 5 ευρώ για την κάθε ταυτότητα και καταβάλλετε πριν από την έκδοση των ταυτοτήτων.

5. ΓΗΠΕΔΑ

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στην αίθουσα πολεμικών τεχνών του ΑθλητικούΚέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου.

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΡΟΥΣ

Άντρες
52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100+100kg

Γυναίκες
48,52,56,60,64,68,72,80+80 kg
7. ΣΤΟΛΕΣ

Οι αθλητές θα μπορούν να αγωνιστούν με μπλε ή κόκκινες στολές.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
7.α. ΑΓΩΝΕΣ

Θα αξιολογούνται μόνο οι κατηγορίες που θα έχουν 3 και άνω συμμετέχοντες. Οι κατηγορίες που έχουν μόνο 1 ή 2 συμμετέχοντες δεν θα αξιολογούνται. Οι αθλητές θα μπορούν να συμμετέχουν στην αμέσως επόμενη κατηγορία βάρους.
Σε κατηγορίες που συμμετέχουν 3 ή 4 αθλητές θα χρησιμοποιηθεί το poolsystem.
Σε κατηγορίες που συμμετέχουν 5 αθλητές και άνω θα χρησιμοποιηθεί το singlerepechagesystem.
Η διάρκεια των αγώνων είναι 5 λεπτά για τους άντρες και 4 λεπτά για τις γυναίκες.

7.β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Στους αγώνες θα εφαρμοστούν οι νέοι κανονισμοί της Διεθνής Ομοσπονδίας Σάμπο FIAS.

Η ζύγιση θα γίνει την ημέρα των αγώνων. Δίνεται ένα κιλό ανοχής.
Ζύγιση: Σάββατο 30/3/2018.

7.γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Οι συμμετοχές πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27Μαρτίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση cusf@cytanet.com.cy και να περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο και κατηγορία βάρους.

7.δ. ΚΛΗΡΩΣΗ

Η κλήρωση θα γίνει την ημέρα των αγώνων μετά την ζύγιση.

7.ε. ΕΠΑΘΛΑ

Το Πρωτάθλημα αθλοθετείται με κύπελλο για τον πρώτο νικητή και μετάλλια για τους τρείς πρώτους νικητές.
Επίσης το Πρωτάθλημα αθλοθετείται με κύπελλο για τις πρωταθλήτριες ομάδες Αντρών – Γυναικών (Πανεπιστήμια) στον πίνακα των μεταλλίων.

7.στ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Το Δικαίωμα Συμμετοχής θα καθοριστεί αργότερα ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων.


8. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΟιδιαιτητέςτωναγώνωντουΠρωταθλήματοςορίζονταιαπότηνοικείαΕπιτροπήΔιαιτησίαςκαι/ήαρμόδιαΕπιτροπήκάθεαθλήματοςκαι/ήυπεύθυνηςγιατοκάθεάθλημααθλητικήςΟμοσπονδίας.

9. ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ

Αλυτάρχης των αγώνων ορίζεται ο Χριστίνος Σταυρίδης.

10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η υποβολή ενστάσεως διέπεται από το άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού Πρωταθλημάτων ΚΟΠΑ.

11. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΗΚΟΠΑ (καιεξουσιοδοτημένοισυνεργάτες) έχουντοδικαίωμαγιασυλλογήκαιχρησιμοποίησηφωτογραφικούκαιβιντεογραφικούυλικούαπότιςεκδηλώσειςκαιαγώνεςτηςκαιόλοιοισυμμετέχοντεςσεαυτούςρητώςσυγκατατίθενταικαι/ήοφείλουννασυγκατατίθενταιπροςτονσκοπόαυτό.

ΝοείταιότιτόσοηΟμοσπονδίαόσοκαιοισυνεργάτεςλαμβάνουνόλαταμέτραγιασυμμόρφωσημετιςπρόνοιεςτηςνομοθεσίαςΠερίΠροστασίας.

12. ΔΙΑΦΟΡΑ

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος αναμένει από όλους τους παίκτες, προπονητές, διαιτητές και λοιπούς υπευθύνους των ομάδων εργαστούν και να διαγωνιστούν φιλότιμα, μέσα σε αθλητικά πλαίσια και με την επίδειξη ανώτερου φίλαθλου πνεύματος να συντελέσουν στη εξύψωση του αθλήματος του Σάμπο μεταξύ των φοιτητών του τόπου μας.

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή όλων των προνοιών του Καταστατικού της ΚΟΠΑ και του Εσωτερικού Κανονισμού που σχετίζονται με την ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος.

Η ΚΟΠΑ εύχεται τέλος σε όλους “ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ”


 

πίσω
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ © 2011