Ειδήσεις:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Judo Ανδρών & Γυναικών

ΤΖΟΥΝΤΟ ΑΝΤΡΩΝ 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΖΟΥΝΤΟ ΑΝΤΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού ΚΟΠΑ προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 το Παγκύπριο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Τζούντο Αντρών - Γυναικών που θα διεξαχθεί στις 10 Απριλίου 2022. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 14:00.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Όπου οι πρόνοιες της παρούσας προκήρυξης συγκρούονται με πρόνοιες του Καταστατικού της ΚΟΠΑ, οι πρόνοιες του Καταστατικού είναι επικρατέστερες και έχουν εφαρμογή.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Πανεπιστήμια μέλη της ΚΟΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
FREDERICK UNIVERSITY

4. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Οι ταυτότητες θα εκδίδονται από την ΚΟΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού.
Το Δικαίωμα έκδοσης ταυτοτήτων θα ανέρχεται στα 7 ευρώ για την κάθε ταυτότητα και καταβάλλετε πριν από την έκδοση των ταυτοτήτων.

5. ΓΗΠΕΔΑ

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο στάδιο «ΛΕΥΚΟΘΕΟ», στην Λευκωσία.

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΡΟΥΣ

Άντρες
-60, -66, -73, -81, -90, -100, 100+ kg

Γυναίκες
-48, -52, -57, -63, -70, -78, 78+ kg

7. ΣΤΟΛΕΣ

Οι αθλητές θα μπορούν να αγωνιστούν με μπλε και άσπρες στολές.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
7.α. ΑΓΩΝΕΣ

Θα αξιολογούνται μόνο οι κατηγορίες που θα έχουν 2 και άνω συμμετέχοντες.
Οι κατηγορίες που έχουν μόνο 1 συμμετέχοντα δεν θα αξιολογούνται και οι αθλητές θα μπορούν να συμμετέχουν στην αμέσως επόμενη κατηγορία βάρους (εάν επιθυμούν).
Σε κατηγορίες που συμμετέχουν 2, 3, 4 ή 5 αθλητές θα χρησιμοποιηθεί το pool system.
Σε κατηγορίες που συμμετέχουν 6 αθλητές και άνω θα χρησιμοποιηθεί το double re phage system.
Η διάρκεια των αγώνων είναι 4 λεπτά για τους άντρες και 4 λεπτά για τις γυναίκες.

7.β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Στους αγώνες θα εφαρμοστούν οι νέοι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζούντο (2022).

7.γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Οι συμμετοχές πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη6 Απριλίου 2022στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cusf@cytanet.com.cyκαι να περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο και κατηγορία βάρους.

7.δ. ΖΥΓΙΣΗ

Η ζύγιση θα γίνει την ημέρα των αγώνων. Δίνεται ένα κιλό ανοχής.
• Ανεπίσημη ζύγιση: 13:00 – 13:30
• Επίσημη ζύγιση: 13:30 – 14:00

Όσοι επιθυμούν θα μπορούν να ζυγιστούν την Παρασκευή 08/04/2022 η ώρα 17:00 – 18:00 στο Ολυμπιακό Μέγαρο στα γραφεία της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Τζούντο (2ο όροφο, γραφείο 218).

7.δ. ΚΛΗΡΩΣΗ

Η κλήρωση θα γίνει την ημέρα των αγώνων μετά την ζύγιση.

7.ε. ΕΠΑΘΛΑ

Το Πρωτάθλημα αθλοθετείται με κύπελλο για τον πρώτο νικητή και μετάλλια για τους τρείς πρώτους νικητές.
Επίσης το Πρωτάθλημα αθλοθετείται με κύπελλο για τις πρωταθλήτριες ομάδες Αντρών – Γυναικών (Πανεπιστήμια) στον πίνακα των μεταλλίων.

7.στ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Το Δικαίωμα Συμμετοχής θα καθοριστεί αργότερα ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων.

8. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Οι Διαιτητές των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζονται από την οικεία Επιτροπή Διαιτησίας και/ή αρμόδια Επιτροπή κάθε αθλήματος και/ή υπεύθυνης για το κάθε άθλημα αθλητικής Ομοσπονδίας, οι οποίοι πρέπει να είναι οι επίσημοι Εθνικοί Διαιτητές της Ομοσπονδίας.

9. ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ

Αλυτάρχης των αγώνων ορίζεται ο Κύριος Σταύρος Σταυρινού.

10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η υποβολή ενστάσεως διέπεται από το άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού Πρωταθλημάτων ΚΟΠΑ.

11. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΚΟΠΑ (και εξουσιοδοτημένο ισυνεργάτες) έχουν το δικαίωμα για συλλογή και χρησιμοποίηση φωτογραφικού και βιντεο γραφικού υλικού από τις εκδηλώσεις και αγώνες της και όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτούς ρητώς συγκατατίθενται και/ή οφείλουν να συγκατατίθενται προς τον σκοπό αυτό.

Νοείται ότι τόσο η Ομοσπονδία όσο και οι συνεργάτες λαμβάνουν όλα τα μέτρα για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Προστασίας.

12. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΚΟΠΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ COVID-19

Το Υγειονομικό πρωτόκολλο της ΚΟΠΑ το οποίο σας έχει σταλεί και είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα της ΚΟΠΑ ως αυτό θα ισχύει και/ή τροποποιείται από καιρού εις καιρό, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ειδικής Προκήρυξης και η οποιαδήποτε παράβαση/ παραβίαση/ μη τήρηση του, αποτελεί παράβαση των όρων της παρούσας προκήρυξης και θα παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΑ.

13. ΔΙΑΦΟΡΑ

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος αναμένει από όλους τους παίκτες, προπονητές, διαιτητές και λοιπούς υπευθύνους των ομάδων εργαστούν και να διαγωνιστούν φιλότιμα, μέσα σε αθλητικά πλαίσια και με την επίδειξη ανώτερου φίλαθλου πνεύματος να συντελέσουν στη εξύψωση του αθλήματος του Τζούντο μεταξύ των φοιτητών του τόπου μας.

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή όλων των προνοιών του Καταστατικού της ΚΟΠΑ και του Εσωτερικού Κανονισμού που σχετίζονται με την ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος.

Η ΚΟΠΑ εύχεται τέλος σε όλους “ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ”


 

πίσω
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ © 2011