Ειδήσεις:

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ρόλος της ΚΟΠΑ, όπως προκύπτει από το Καταστατικό της, είναι διπλός :

1) η παροχή των μέσων και κινήτρων για άθληση σε όλους τους φοιτητές της Κύπρου, με παράλληλη καλλιέργεια του πρωταθλητισμού όπου είναι δυνατό
2) η προβολή της Κύπρου στο παγκόσμιο αθλητικό φοιτητικό χώρο.

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Ο πρώτος ρόλος μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την κατανόηση από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας και του ΚΟΑ της σημασίας του ρόλου αυτού που μόνο η ΚΟΠΑ μπορεί να παίξει στην Κυπριακή κοινωνία. Παράλληλα είναι απαραίτητη η συνεργασία με διάφορους φορείς της κοινωνίας που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον αθλητισμό στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση του τόπου.

Υπουργείο Παιδείας
Καταβάλλεται προσπάθεια να αναγνωριστεί επίσημα και έμπρακτα από το Υπουργείο Παιδείας ο παιδαγωγικός ρόλος της ΚΟΠΑ ώστε να επιχορηγεί αθλητικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες της, όπως η δημιουργία Φοιτητικών Ομάδων Αθλητισμού (ΦΟΑ) για την εκμάθηση και καλλιέργεια συγκεκριμένων αθλημάτων που προσφέρονται περισσότερων για φοιτητές.

ΚΟΑ
Η έγκριση από τον ΚΟΑ του ετήσιου προϋπολογισμού της ΚΟΠΑ με βάση τους σχεδιασμούς της και όχι τα αποτελέσματα σε κάποια πρωταθλήματα θα εξυπηρετήσει αφάνταστα αυτό το ρόλο. ΄Αλλωστε η ΚΟΠΑ δεν έχει δικούς της πρωταθλητές για να ωφεληθεί καθοιονδήποτε τρόπο.

Η δημιουργία επίσης των ΦΟΑ πρέπει να αποτελέσει μέρος του ενδιαφέροντος και του ΚΟΑ, που έχει πολλά να προσφέρει στους φοιτητές της Κύπρου με την υιοθέτηση αυτού του θεσμού.

Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΤΕ)
Η στενή συνεργασία με τις Διευθύνσεις των ΣΤΕ είναι αυτονόητη, αφού υπηρετούμε από κοινού το φοιτητή της Κύπρου. Μέσα από αυτή τη συνεργασία επιδιώκουμε την αρτιότερη οργάνωση των παγκυπρίων πρωταθλημάτων. Σ΄αυτό θα βοηθήσει ο συντονισμός των εξεταστικών περιόδων, η δημιουργία κατάλληλων αθλητικών χώρων που να παραχωρούνται και για τα παγκύπρια πρωταθλήματα, η συμμετοχή ομάδων τους στα πρωταθλήματα και η λειτουργία και αναγνώριση των ΦΟΑ προς όφελος όλων των φοιτητών.

Ομοσπονδίες
Προσπάθεια καταβάλλεται επίσης για συνεργασία με τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες ώστε να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη διοργάνωση των φοιτητικών πρωταθλημάτων. Σαν επιτελικός φορέας, εξάλλου, η ΚΟΠΑ έχει την ανάγκη να συνεργάζεται πολύ στενά με τις Ομοσπονδίες που ετοιμάζουν τους πρωταθλητές ώστε να είναι έτοιμοι για συμμετοχή στην Πανεπιστημιάδα και τα άλλα διεθνή πρωταθλήματα.

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΚ)
Επιδίωξη μας είναι η δημιουργία στενών δεσμών με τον ΟΝΚ ώστε να αλληλοσυμπληρώνουμε τις δραστηριότητες μας στο επίπεδο των φοιτητικών εκδηλώσεων. Με τη συμμετοχή, εξάλλου, της ΚΟΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (EUSA), o ONK μπορεί να προσφέρει πολλά στο τομέα των φοιτητικών ανταλλαγών στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ © 2011